Wat wij bieden

Procesbegeleiding bij organisatieverandering en zelforganisatie

Samen met betrokkenen uit de organisatie gaan we op zoek naar de intrinsieke motivatie van mensen, op zoek naar ‘het willen’. Vanuit daar start de ontwikkeling en groei naar autonomie en eigenaarschap en het vinden van nieuwe vormen van organiseren. De professional met kennis van de praktijk en zijn of haar vak is hier de belangrijke speler, die van binnenuit weet wat werkt en wat niet. Die kennis brengen we actief boven tafel. Denken en doen verbinden we en daarmee kunnen er nieuwe eenvoudige werkprocessen ontstaan die ten goede komen aan de klant en de organisatie. Dat vraagt om anders denken, vertrouwen in mensen, durven experimenteren en samen durven en willen zoeken. In dat proces begeleiden we en helpen we samenhang aan te brengen, zodat het geheel van de organisatie mee kan bewegen. We helpen dit te faciliteren en versterken de dialoog tussen verschillende groepen in en betrokkenen bij de organisatie.

Ontwikkeltrajecten voor interne teamcoaches

Voor interne coaches ontwikkelen we trainingstrajecten om deze rol en het vak van coach eigen te maken. Daarbij maken we een ‘op maat’ traject waar de essentiële benaderingen en werkvormen in zitten, passend in de context van de organisatie. Denk aan groepsdynamica, systeembenadering en Rijnlands ontwikkelen. ‘Coaching on the job’ is een belangrijk aspect hiervan. We geloven in de praktijk, al doende leren we. Dat vullen we aan met diverse benaderingen uit de literatuur en we brengen onze eigen praktijkervaring in, die we hebben opgedaan in de afgelopen jaren. Samen leren, delen en elkaar inspireren.

Coaching van zelforganiserende teams

We helpen teams om zelf eigenaarschap op te pakken, te groeien in autonomie, hun werk goed te verdelen en te verbeteren voor de klant en het samen prettig te regelen. Oplossingsgericht werken, gelijkwaardigheid en samenwerking, omgaan met (menings)verschillen en het versterken van de onderlinge communicatie en dialoog zijn belangrijke onderdelen. We hebben intussen een ruime ervaring opgebouwd in het coachen van zelforganiserende teams. Vooral in de opstartfase van veranderprocessen waarin koploperteams de eerste ontdekkingen doen of er proeftuinen zijn, waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe wijzen van werken en organiseren. We coachen bij het opdoen van ervaringen en brengen samenhang in ontdekkingen, waardoor de organisatie als geheel kan putten uit deze fase.

Organisatieopstellingen & Systemisch werk

Met behulp van systemische werkvormen ervaren mensen hoe zij onderdeel zijn van een groter geheel en hoe zij zich verhouden tot anderen, tot doelstellingen of bijvoorbeeld tot de toekomst. Verstrikkingen helpen we los te maken door zaken onder ogen te zien, juiste posities te vinden en balans in verhoudingen te herstellen en versterken. Deze werkvormen kunnen onderdeel uitmaken van verandertrajecten, teamprogramma’s of leertrajecten voor teamcoaches.

Individuele coaching, loopbaan coaching en talentontwikkeling

We gaan op zoek naar jouw intrinsieke motivatie van waaruit je wilt werken en leven, naar hetgeen jouw vlammetje doet ontbranden. Met behulp van gesprekken, oefeningen en onderzoek verdiepen we ons in je talenten, je persoonlijke stijl van leren en handelen en nemen je overtuigingen onder de loep. Afhankelijk van jouw vraag stellen we in overleg een traject samen waarmee jij ontwikkelstappen kunt zetten.

Onderzoek & advies

We voeren kwalitatief onafhankelijk onderzoek uit aan de hand van open of gestructureerde interviews op het gebied van tevredenheid, beleving, kwaliteit, zelforganisatie en samenwerking. Op deze wijze brengen we informatie bij elkaar en formuleren we feedback informatie vanuit medewerkers, klanten en stakeholders.